Rekrytering

Vi är alltid intresserade av begävade och motiverade arbetare!

Om du är kunnig i köket så kontakta vår köksmästare Matti:
info@lamour.fi

Om du är kunnig i salen så kontakta vår restaurangchef Mikko:
mikko.kaihovirta@lamour.fi