Rekrytering

Vi är alltid intresserade av begävade och motiverade arbetare!

Om du är kunnig i köket så kontakta vår köksmästare Benjamin:
benjamin.frostell@lamour.fi

Om du är kunnig i salen så kontakta vår restaurangchef Päivi:
paivi.karjala@lamour.fi